RVVMED s.r.o.

Sdružené ordinace praktickho lékaře, internisty a angiologa ve Štětí.

416 811 556

info@rvvmed.cz

Školní 562, Štětí

Přehled cen výkonů a služeb

Ceník je platný od 1. ledna 2023. V ordinaci přijímáme platební karty.

Ceník mimo rámec zákonného zdravotního pojištění, nadstandardní péče a cen výkonů a služeb poskytovaným osobám, které nejsou občany ČR.

Vstupní, výstupní prohlídka do zaměstnání 500 Kč
Pracovně-lékařská prohlídka pro zaměstnavatele (kategorie I,II) 500 Kč
Pracovně-lékařská prohlídka pro zaměstnavatele (kategorie III,IV) 800 Kč
Administrativní úkon minimálního rozsahu 70 Kč
Jiný administrativní výkon (za každých započatých 10 min práce lékaře) 200 Kč
Jiný administrativní výkon (za každých započatých 10 min práce sestry) 100 Kč
Přihláška ke studiu 200 Kč
Lékařské vyšetření pro průkazy (řidičský, zbrojní apod.) 400 Kč
Očkování na žádost pacienta (cena za úkon, bez očkovací látky) 150 Kč
Přístrojové vyšetření (ABPM, EKG, spirometrie, CRP, INR) na vlastní žádost 150 Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na vlastní žádost 150 Kč
Cena za kopírování (bez práce lékaře/sestry) 2 Kč/stránka
Cena za výpis ze zdravotní dokumentace 350 Kč
Hodnota bodu výkonu pro cizince mimo EU a nepojištěné občany 3 Kč
Hodnota bodu výkonu pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění 1,35 Kč

Ceny zdravotnického materiálu a léků jsou smluvní a budou sděleny v ordinaci.